Đầu thu GPS GNSS Huace X20 CHC

đầu thu gps gnss x20

Đầu thu GPS GNSS X20+ CHC được vận hành bởi động cơ GNSS hiệu suất cao với công nghệ theo dấu đời mới nhất. Công tác đo tĩnh trở nên hoàn toàn đáng tin cậy với quá trình làm việc ngắn nhất có thể của đầu thu.

Các phím chức năng

  • Linh hoạt và cạnh tranh – công nghệ GNSS đo tĩnh vượt trội trong gói giá trị hợp lý
  • Dễ dàng sử dụng – Làm việc với 1 phím nhấn dành cho đo tĩnh
  • Tải xuống dữ liệu dễ dàng – Tải dữ liệu USB tốc độ cao đảm bảo tính tương thích với máy tính để bàn
  • Chắc chắn và khỏe – Nhỏ, nhẹ và không dùng cáp để hoạt động dễ dàng