Khảo sát trắc địa

HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ CỦA SUJCOM.,JSC

1. Đo vẽ bản đồ địa chính các loại tỷ lệ & Khảo sát Trắc địa công trình theo công nghệ số bằng phương pháp Toàn đạc điện tử (Total Station).

2. Đo vẽ bản đồ địa hình các loại tỷ lệ theo công nghệ số bằng phương pháp ảnh hàng không

3. Địa bàn hoạt động trên cả nước

4. Đăng ký đất đai cấp GCNQSDĐ; Hoàn thiện Hồ sơ địa chính & Xây dựng cơ sở dữ liệu TĐBĐ & Kiểm tra chất lượng các công trình đo đạc bản đồ.

BQL VLap Trung Ương kiểm tra

Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phú Cát huyện Quốc Oai

     5. Công ty Cổ phần Thương mại & Công nghệ Khảo sát hiện đang sử dụng các phần mềm ứng dụng chuyên nghiệp để đo vẽ, tính toán, biên tập bản đồ và quản lý số liệu do Bộ Tài Nguyên và Môi Trường quy định như:

  • PixNet, ProNet; GPSuvey, MicroStation, IrasB, IrasC, Famis, ViLIS…
  • Các chương trình phần mềm:, AutoCAD, Suffer, TOPO, NOVA, Sofdesk, AcrView 9.0…đo vẽ đường đồng mức, tính khối lượng đào đắp và thiết kế
  • Và một số phần mềm trút số liệu, tính toán…do SUJCOM tự lập trình