Máy đo khoảng cách cầm tay Agatape7

Máy đo khoảng cách cầm tay Agatape7 đa năng

Diện tích và thể tích

Tính toán cụ thể trong vài giây

Pi ta go

Lý tưởng để đo chiều cao và chiều rộng gián tiếp đến các vị trí không thể tiếp cận

Chế độ đo liên tục

Có lợi khi khảo sát đường chéo hoặc đường vuông góc từ bề mặt tới bề mặt

Bố trí

Để bố trí khoảng cách bằng nhau, chẳng hạn như cách bố trí các đinh tán kim loại

Miếng đo khoảng cách

Để đo khoảng cách chính xác từ góc hoặc cạnh của mặt phẳng