Đầu thu GPS GNSS Geomax Zenith15

Đầu thu GPS GNSS Geomax Zenith15 là một đầu thu GNSS tích hợp hoàn chỉnh và đầy đủ, cho phép quan trắc liên tục hệ thống GPS và GLONASS. Khả dụng với GSM hoặc GSM-UHF khiến Zenith15 là một sự lựa chọn đầy kinh tế.

Chắc chắn

  • Tích hợp ăng ten GSM
  • Thay thế nhanh chóng SIM và thẻ nhớ microSD
  • Kiểm soát toàn diện với tay cầm

Hiệu suất cao

  • Công nghệ NovAtel
  • GPS, GLONASS & SBAS
  • GSM/GPRS, UHF radio, Bluetooth

Kết hợp & kết nối

  • Kết hợp với bộ ghi dữ liệu và phần mềm của bạn
  • Kết nối mở
  • Thiết lập hoàn toàn linh hoạt