Máy thủy chuẩn Geomax ZAL232

Dòng máy thủy chuẩn Geomax ZAL 232 tăng cường hiệu suất của bạn với kết quả đo không có sai số với tỷ lệ giá trị/ hiệu suất tốt nhất.

Dòng máy thủy chuẩn Geomax ZAL 232 mới là những công cụ đáng tin cậy và bền được thiết kế đặc biệt cho các chuyên gia xây dựng.

Với độ phóng đại 32x, thiết kế mới và thiết kế chắc chắn, phụ kiện và dịch vụ đầy đủ, máy thủy chuẩn cân bằng tự động của GeoMax cung cấp chất lượng tuyệt vời với giá trị hợp lý.