Máy toàn đạc điện tử Zoom35 Pro Series

ZOOM35 với chế độ đo không gương 1000m mở ra một thế hệ máy toàn đạc điện tử mới đáp ứng tất cả các yêu câu với hiệu năng cao nhất trên tất cả các mức độ yêu cầu.

Với công nghệ AccXess1000 đã được chứng minh, ZOOM35 Pro được thiết kế đo khoảng cách cho tốc độ vượt trội và độ chính xác cao nhất ngay cả ở khoảng cách cực dài. Một dải đo dài hơn nghĩa là phạm vi hoạt động rộng hơn và tốn ít thời gian thao tác hơn. Tất cả những điều này còn được kết hợp với màn hình màu cảm ứng 3.5 inches, Bluetooth, thẻ nhớ ngoài 4G và các chương trình ứng dụng hoàn chỉnh tạo nên một máy toàn đạc điện tử với khả năng đo không gương xa nhất trên thị trường.