Máy Toàn Đạc Leica FlexLine TS02 Total Station – Ideal today, perfect tomorrow

Máy Toàn Đạc Leica FlexLine TS02 Total Station – Ideal today, perfect tomorrow

     Máy toàn đạc điện tử Leica FlexLine TS 02 series là dòng máy cao cấp, chuyên nghiệp duy nhất trên thế giới. Leica FlexLine TS 02 series kết hợp bàn phím số và Bluetooth® Wireless. Bộ nhớ trong cực lớn Max: 24.000 fixpoints, Max: 13.500 phép đo, thẻ nhớ 1 Gigabyte, thời gian truyền 1.000 points/second. Độ chính xác (ISO 17123-3). Hệ điều hành Windows CE 5.0 core. Thời gian làm việc của pin cực lâu lên đến hơn 20 giờ.

Khảo sát chính xác với tính năng cao.
Chính xác đến từng mm.
Đã được chứng nhận chất lượng.

                                                
Bluetooth® Option             Alpha-numerical            Keyboard Option USB Option

Gồm các sản phẩm: Leica FlexLine TS 02, Leica FlexLine TS 02 Power, Leica FlexLine TS 02 Ultra

>>Tải file pdf