Phần mềm

Phần Mềm Cho Máy Toàn Đạc Điện Tử

Leica Survey Office v2.21: Truyền số liệu cho dòng TPS 400, TPS 800….

Leica Survey Office v4.0: Truyền số liệu cho dòng TS 02, TS 06, TS 09….

* Phần mền trút số liệu máy toàn đạc điện tử Nikon

* Phần mền trút số liệu máy toàn đạc điện tử Topcon

* Phần mền trút số liệu máy toàn đạc điện tử Pentax

* Phần mền trút số liệu máy toàn đạc điện tử Sokkia

* Phần mền trút số liệu máy toàn đạc điện tử Horizon

* Driver COM to USB (GEV102 to USB)

* USB driver cable leica GEV189