Dịch vụ

Hỗ trợ khách hàng:

– Hiệu chỉnh & kiểm nghiệm thiết bị miễn phí sau khi hết thời hạn bảo hành.

– Cho mượn thiết bị có độ chính xác và chức năng tương đương trong khi chờ bảo hành.

– Tư vấn chuyển giao công nghệ sử dụng thiết bị khảo sát trong suốt qúa trình khai thác sử dụng thiết bị.

– Tư vấn các giải pháp thi công liên quan đến các chuyên nghành: Bản đồ, Mỏ, Địa chất, Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng và công trình ngầm.

– Tư vấn lập dự toán đo đạc bản đồ theo các định mức hiện hành.

– Cung cấp miễn phí mọi tài liệu kỹ thuật, các văn bản hướng dẫn & định mức, …

– Tư vấn xây dựng phương án đầu tư trang thiết bị khảo sát phù hợp nhu cầu và ngân sách.

Dịch vụ:

– Bảo dưỡng định kỳ trang thiết bị.

– Sửa chữa thay thế linh kiện.

– Hiệu chuẩn – Kiểm định thiết bị.

– Cho thuê thiết bị.