Sokkia – Máy Toàn Đạc Điện Tử

Các sản phẩm Sokkia hiện có ở SUJCOM

Sokkia Total Stations – Máy Toàn Đạc Điện Tử

Sokkia Series SRX
SRX1, SRX2, SRX3, SRX5

Sokkia Series SETX
SET1X, SET2X, SET3X, SET5X

Sokkia Series 50RX
SET 250RX, SET 350RX,
SET 550RX, SET 650RX

Sokkia Series 50X
SET 250X, SET 350X
SET 550X, SET 650X

Sokkia SET 030R Series
SET1030R3, 2030R3, 3030R3
SET1030R, 2030R, 3030R

Sokkia SET 30R Series
SET230R3, 330R3, 530R3
SET230R, 330R, 530R

Sokkia SET 10 Series
SET 210, 310, 510, 610