Máy toàn đạc điện tử Geomax ZOOM30 Pro Series

Zoom30 Pro mang tất cả các chức năng mà bạn mong đợi từ một máy toán đạc đến trong tầm tay của bạn. Một chiếc toàn đạc điện tử cho tất cả, hiệu năng cao nhất và thoải mái thực hiện các công việc khi bạn cần.

Zoom30 Pro giúp công việc Bố trí điểm nhanh hơn nhờ được kết hợp chức năng NAV light. Tính năng đo không gương vượt trội tới 600m, dễ dàng truyền trút số liệu qua USB stick, màn hình màu cảm ứng kích thước lớn 3.5”, hệ thống bù điện tử 4 trục và kết nối Bluetooth thuận tiện và hiệu quả. Chương trình ứng dụng đầy đủ bao gồm thiết kế đường, đo tính toán diện tích, bố trí xây dựng đồ họa chuyên dụng cho phép bạn hoàn thành các công việc hàng ngày với hiệu quả và mức tin cậy cao.