Máy toàn đạc điện tử Geomax Zoom90 series

Máy toàn đạc điện tử Zoom90 giúp giảm đáng kể thời gian thực hiện bất kỳ nhiệm vụ khảo sát nào, tăng hiệu suất và độ chính xác tối đa.

Zoom90 giúp giảm đáng kể thời gian thực hiện bất kỳ nhiệm vụ khảo sát nào, tăng hiệu suất và độ chính xác tối đa.

Zoom90 là hệ thống một người sử dụng tối ưu, với hiệu năng tự động hóa lên tới 20%. Khả năng đo không gương được mở rộng, công nghệ STReAM360, công nghệ accXess, và hệ kết nối mở Window CE.

Một giải pháp hoàn hảo luôn luôn hơn các công cụ làm việc đơn lẻ. Vì vậy, Zoom90 với những tiện ích liền mạch là giải pháp tối ưu nhất đáp ứng bất kỳ yêu cầu công việc nào.